Privacy Policy

De Kamer Inc, gevestigd aan Zandheuvel 52B, 4901HW Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.dekamer.eu
Zandheuvel 52B
4901HW Oosterhout
06 112 176 24

Jeannine van der Linden is de Functionaris Gegevensbescherming van De Kamer Inc Zij is te bereiken via jeannine@dekamer.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kamer Inc verwerkt je persoonsgegevens in het geval dat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor een aanvraag of andere communicatie.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Kamer Inc verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kamer Inc verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw aanvraag

– Mits je een contract met De Kamer aangaat, het afhandelen van jouw betaling 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je aanvraag te kunnen voortzetten

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– De Kamer Inc verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of voor de verplichte onderzoek onder de wwft. 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Kamer Inc neemt responsibility op basis van deels geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Kamer Inc) tussen zit. De Kamer Inc gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Cowork.tools voor wwft compliance vanaf 01-01-2021

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Kamer Inc bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar, in archief, identiteitsgegevens nodig voor WWFT compliance.  5 jaar, in archief, klantprofiel.

De Kamer Inc verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Kamer Inc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kamer Inc deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Kamer Inc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Kamer Inc jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Zapfloor BVBA, gebruiken we voor ruimte management en versturen van post. 

SMS/Tekst diensten in opdracht van de coworker om informatie over de post te versturen.

email en cloud diensten zoals gmail of GDrive of Dropbox, op verzoek van de coworker

Tawk.to, in geval van chatten op de website

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Kamer Inc gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Kamer Inc gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jeannine@dekamer.eu. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Kamer Inc zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Kamer Inc wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kamer Inc neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jeannine@dekamer.eu. De Kamer Inc heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

-Wij gebruiken Zapfloor voor versturen van post die AVG compliant is en houdt data binnen de EU

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.